Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: Α' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, (ιβ´ 27 - ιγ´ 13).Εκφραστικοί μου φίλοι, καλημέρα.
Για σήμερα σας ετοίμασα μία - θέλω να πιστεύω - εξαιρετική ανάρτηση διότι αφορά τον ύμνο της Αγάπης, ο οποίος αποδίδεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ας μη σας κρατώ όμως άλλο σε αγωνία, ελάτε να απολαύσουμε μαζί τον Ύμνο:Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.
Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.
Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.
Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.
Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει
Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.


Ο Ύμνος της Αγάπης, όπως είναι γνωστό στον χριστιανικό κόσμο το τμήμα του 13ου Κεφαλαίου της της Προς Κορινθίους Α' Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς την παλαιοχριστιανική αδελφότητα της Αρχαίας Κορίνθου και διασώζεται μέσω της Καινής Διαθήκης, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα κείμενα της Αγίας Γραφής.

Σύμφωνα με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δώρο της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία που ξεπερνά κάθε αρετή. Ο Απόστολος των Εθνών, όπως είναι επίσης γνωστός ο Απόστολος Παύλος, επισημαίνει ότι η αγάπη ειναι πράξη τετελεσμένη που προερχεται απο την επιθυμία για την καλοσύνη και την ευτυχία ομως δεν παραμενει συναισθημα, αλλα πραγματωνεται σε πραξη. Αυτο φαινεται απο το γεγονός οτι ο υμνος αποτελεί την περιγραφή των χαρακτηριστικών που εμπεριέχει η αγάπη πραγματωμένη οχι παραμένουσα στο συναισθηματικο επίπεδο, οπου εκει ειναι συναισθημα και οχι αγαπη. Αποτελεί ένα ειλικρινές κατόρθωμα του εαυτού μας, αλλα πηγαζει απο τον Θεό, αφού από αυτήν αντλούμε την δύναμη να ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας (οὐ λογίζεται τὸ κακόν 13:5). Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της πίστης μέσα από μια αδιάκριτη εμπιστοσύνη (πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει 13:7).

 Ο Απόστολος Παύλος έγραφε την πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους μετά από τρία χρόνια παραμονής του στην Έφεσσο της Μικράς Ασίας. Στις Πράξεις των Αποστόλων γίνεται αναφορά στην πρώτη επίσκεψη του στην Κόρινθο και την ίδρυση της τοπικής Εκκλησίας σε αυτή την πόλη τα έτη 51 με 52 και με παραμονή 18 μηνών. Σε αυτή την επιστολή, ο Απόστολος Παύλος απαντούσε σε επιστολή που του είχαν αποστείλει οι Κορίνθιοι προκειμένου να τους συμβουλεύσει θεολογικά σχετικά με το μυστήριο του γάμου.


Ο ύμνος αποτελεί μια έξαρση της αρετής της αγάπης, αναφέρεται ως η διαπρεπέστερη μεταξύ των χριστιανικών αρετών, και μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη:
  • Στο πρώτο μέρος (στίχοι 13,1 έως 3 ) η αγάπη περιγράφεται ως στάση ζωής, σε σύγκριση με άλλες μορφές αρετών, πιο πλούσια από τα υλικά αγαθά, καθώς ο άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη, δεν έχει καμία ηθική αξία. Ειδικότερα, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη "αγάπη", η οποία εκφράζει το συνολικό δώρο του εαυτού μας στον άλλο, και όχι την σχεδόν ταυτόσημη λέξη «έρως», που περιλαμβάνει την ιδιοκτησία και την ολοκλήρωση.
  • Στο δεύτερο μέρος (στίχοι 13,3 έως 7 ) περιγράφει τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει και δεν επαίρεται. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί κάτι για τον εαυτό της, δεν παροξύνεται και δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρεται την αδικία, χαίρεται την αλήθεια και πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και πάντα υπομένει.
  • Το τρίτο μέρος (στίχοι 13,8 - 12 ), ο Απόστολος Παύλος εστιάζει στην αξία της αγάπης που είναι για πάντα, δεν τελειώνει ποτέ, σε σύγκριση με άλλα υλικά ή θεολογικά αγαθά που μπορούν να χαθούν ανά πάσα στιγμή μέχρι την αιώνια ευδαιμονία, δηλαδή τον παράδεισο.
  • Στον τελευταίο στίχο (στίχος 13.13 ), ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει, ότι σε σύγκριση με τις άλλες θεολογικές αρετές, όπως η πίστη, η ελπίδα και η φιλανθρωπία, η αγάπη ως αιώνια αρετή είναι ισχυρότερη και παντοτινή.

 Αποστόλου Παύλου: Α' Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 - ιγ´ 13). Μφρ.: Νεοελληνική Μετάφραση

Πιστεύω να την ευχαριστηθείτε αυτή την ανάρτηση όπως εγώ.
Καλημέρα εκφραστικοί μου φίλοι.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΦΥΡΩΝ.


Εκφραστικοί μου φίλοι, καλημέρα.
Εύχομαι να είστε όλοι καλά.

Για σήμερα έχω να ανεβάσω αποσπάσματα και φωτογραφίες των Λαφύρων που όσοι είμαστε φίλοι στο φατσοβιβλίο τα έχετε δεί, όσοι όμως δεν είμαστε ευκαιρία να τα μοιραστούμε εδώ. 

Ξεκινάμε λοιπόν με:


Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο "Αλαζονεία", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου"Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο " Το Κυνήγι", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου"Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο "Ο Ήλιος", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου"

 Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο "Το Κυνήγι", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου"


 
Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο " Το Κυνήγι", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου


 
Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο "Ελευθέρια Πορεία", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου". 
Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο" Η Φυγή", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου" 
Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο "Ελευθέρια Πορεία", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου".Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει τη ποιητική συλλογή σε ελεύθερο στίχο "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου", να προτείνει ή να ρωτήσει την οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου σε αυτό το e - mail: kikh_k@hotmail.com. 

Όμορφη μέρα εκφραστικοί φίλοι. Κι αν βγείτε από το σπίτι, κρατήστε ομπρελίτσα! :)

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ.Εκφραστικοί μου φίλοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Πριν λίγες ημέρες ο αγαπητός φίλος blogger Dennis με το ιστολόγιο Καφενείον η Ελλάς, μου παρέδωσε το παρακάτω βραβείο που κυκλοφορεί στη μπλοκογειτονιά και δε θα μπορούσα παρα να το παραλάβω με χαρά, να τον ευχαριστήσω και από εδώ, να κάνω την απαραίτητη δημοσίευση και να το δώσω με τη σειρά μου σε άλλους bloggers.

Για πάμε να δούμε τι ερωτοαπαντήσεις ζητάει το συγκεκριμένο βραβείο:

1) Έχετε σκεφτεί ποτέ να αλλάξετε το όνομα του blog σας;
 
 Ναι αλλά δε θυμάμαι καν τι άλλο όνομα θέλησα να του δώσω. Προφανώς ήταν μια περαστική σκέψη που απλά πέρασε.2)  Πόσο έχει αλλάξει η κάθε σας μέρα από τότε που πατήσατε για πρώτη φορά το πλήκτρο.

Έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ως προς τα καλύτερο φυσικά γιατί μου έφερε στη ζωή ανθρώπους που μου δίδαξαν, με το τρόπο του ο καθένας, πολλά πράγματα.


3) Όταν δεν έχετε έμπνευση, που καταφεύγετε για να την βρείτε και να αλλάξει η διάθεσή σας; 

Όταν δεν έχω έμπνευση ή δε βρίσκω κάτι σημαντικό να μοιραστώ μαζί σας δε κάνω ανάρτηση. Με το ζόρι αυτά τα πράγματα δε πρέπει να γίνονται. Η διάθεση μπορεί να αλλάξει με καλή παρέα  με μια βόλτα και με μουσική.


4) Έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το blogging.


Όχι ποτέ και δε νομίζω να το σκεφτώ ούτε στο μέλλον.  


5) Ποιά είναι η γνώμη σας για τους Έλληνες bloggers σε σχέση με τους ξένους; 


Δε ξέρω κατα πόσον μπορώ να είμαι αντικειμενική σε αυτή την απάντηση μιας και που παρακολουθώ ελάχιστα ξένα μπλοκς, προτιμώ όμως τους Έλληνες γιατί βγάζουν κάτι γλυκό και οικείο. Οι ξένοι για μένα και αποστασιοποιημένοι είναι και νιώθω πως βλεπουν το μπλοκ σα δουλειά καθαρά και όχι σαν αυτό που θα έπρεπε να είναι. Κάτι δηλαδή αποκλειστικά δικό μας. Και σε ότι δε βάζεις τη ψυχή σου για μένα δε θα γίνει ολοκληρωτικά δικό σου ποτέ.


6) Πόσο γεμάτη είναι η μέρα σας; Τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας; 

Έχω αρκετά γεμάτη μέρα και τον ελεύθερό μου χρόνο τον περνάω με καλούς φίλους.


7) Σε ένα όνειρο που θα ταξιδεύατε; Σε ποιά χώρα θα είσαστε και τι θα θέλατε να κάμετε; 


Στην Ελλάδα και να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα εδώ. Μου αρκεί και μου περισσεύει. 


8) Το ποτήρι το βλέπετε μισοάδειο ή μισογεμάτο; 


Μισογεμάτο συνήθως αλλά και μισοάδειο όταν το δω, φροντίζω να ξανακοιτάξω καλύτερα.

 
9) Διαλέξτε: ελληνική, μεξικάνικη ή ασιατική κουζίνα; 
 
Κρύβω άφθονη Ελλάδα μέσα μου. Ελληνική φυσικά. 
 
 
10) Αγαπημένο σας στυλ διακόσμησης; 
 
Απλό και με χρώμα που αποπνέει θετική αύρα. 
 
 
 
Δίνω με τη σειρά μου το βραβείο αυτό στους εξής φίλους bloggers:
 
 
Aυτά απο μένα εκφραστικοί μου φίλοι για σήμερα.
Καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου σε όλους. 

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ.


Ε, αυτή την έκπληξη σήμερα φίλοι δε τη περίμενα και οι εκπλήξεις που είναι απρόσμενες είναι οι καλύτερες.

Ήξερα από παλιά μιας και που στο Παιχνίδι της Αγάπης είχε επιμεληθεί την εικόνα του παιχνιδιού πως φτιάχνει πολύ όμορφα πράγματα στο photoshop αλλά τέτοια εικόνα με τα Λάφυρα δε την είχα φανταστεί ποτέ.

Ότι να πω είναι λίγο.

Απλώς δείτε:


Eυχαριστώ θερμά τον αγαπητό blogger Σταμάτη, γνωστό με το όνομα apokalipsis999 (http://apokalipsis999.blogspot.gr/) για την υπέροχη φωτογραφία που μου έφτιαξε χωρίς να το γνωρίζω για τα Λάφυρα. Ακόμη μια υπέροχη έκπληξη συνανθρώπων μου. Ευχαριστώ πολύ για όλα! Να είσαι πάντα καλά και να περνάς όμορφα τις στιγμές σου.


Συνοδεύω την εικόνα με τους εξής στίχους:

"Μπορούμε ακόμα μια ζωή να ζήσουμε καινούρια,
αντίς να μαραζώνουμε σαν τον κομμένο δυόσμο:
φτάνει να κάνουμε πανιά σαν τους Θαλασσοπόρους που,
μια πατρίδα αφήνοντας-εύρισκαν έναν κόσμο!"Κώστας Ουράνης (πραγματικό όνομα Κλέαρχος Νιάρχος ή Νεάρχου όπως το άλλαξε ο ίδιος) - Έλληνας ποιητής, πεζογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος - (1890 – 1953)


Τελικά τα Λάφυρα διασχίζουν νερά ή σύννεφα; Περιμένω να δω τις απαντήσεις σας.


Όμορφο βράδυ σε όλους σας εκφραστικοί μου φίλοι και πραγματικά εύχομαι μέσα απο τα βάθη της καρδιάς μου να σας χαρίζουν απλόχερα οι συνάνθρωποί σας τόσο όμορφες στιγμές ξαφνικής και αστείρευτης χαράς που μου χαρίζουν εμένα τους τελευταίους μήνες.


Το είχα φανταστεί αλλά τόσο ζωντανό και με τόσο έντονο παλό δε το περίμενα....


Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ!

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ


Όταν άνοιξε η σκουριασμένη πόρτα σαν αυλαία

έτριξεόπως σάπιο καράβι σε κακό λιμάνιπρόβαλε γελασμένο το πρόσωπο του κοριτσιού5μέσα στο άρωμα της φωτιάς και του καπνούη φωνή τηςσα σκοτεινή αίθουσα κινηματογράφουπρόβαλε γελασμένηκι εγώ10ένα πουκάμισο στον αγέρα μέσα στο χαλασμόκρεμασμένοετοιμαζόταν να πετάξει
το κορίτσιένα ζωντανό λουλούδι15ένα λουλούδι αναμμένοένα ωραίο τέραςανάποδα γυρισμένο το στόματα μάτιατα φρύδια20ένα ωραίο τέραςπου χτυπούσεσα μαγικό ρολόγιτο βράδυ αυτό το μαγικό
τέλος προχώρησε25η νύχτατο κορίτσι έσπασε μέσα στον καθρέφτη
ύστεραφάνηκαν πάλιτεράστια30το πρόσωπό μουτο πρόσωπό τηςπαραμορφωμέναάγρια ματωμένα
σαν κινηματογράφος

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ


Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις,
Όπως το βρεις κι’ όπως το δεις να μη το παρατήσεις.

Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα,
και πλούτισε τη χλώρη του και πλάτηνε τη γη του,
κι ακλάδευτο όπου μπλέκεται να το βεργολογήσεις,
και να του φέρεις το νερό το αγνό της βρυσομάνας.

Κι άν αγαπάς τ’ ανθρώπινα κι’ όσα άρρωστα δεν είναι,
ρίξε αγιασμό και ξόρκισε τα ξωτικά, να φύγουν,
και τη ζωντάνια σπείρε του μ’ όσα γερά, δροσάτα.

Γίνε οργοτόμος ,φυτευτής , (γίνε) διαφεντευτής.

Κι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα,
πέσουν καιροί οργισμένοι,
κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα,
για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια,
μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά ! τσεκούρι !τράβα !,
ξεσπέρμεψέ το , χέρσωσε το περιβόλι, κόφ’ το,
και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα,
για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα.

Π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει,
κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων.

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,
κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.


Εκφραστικοί μου φίλοι, καλημέρα.
Ελπίζω να είστε καλά και να μην αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα από τη βροχή.

Όπως θα παρατηρήσατε και απο το τίτλο της ανάρτησης, έχω σκοπό να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, φωτογραφίες των Λαφύρων που μου έφτιαξε και μου έστειλε μία γλυκιά αναγνώστρια με το όνομα Ειρήνη και καταγωγή από το όμορφο Μεσολόγγι.

Δε θα πω πολλά, τις έχω δώσει άλλωστε και πιο προσωπικά τις ευχαριστίες μου, θα πω μόνο πως είναι υπέροχο συναίσθημα να νιώθεις πως ο κόσμος μπορεί να αγαπήσει τόσο πολύ κάτι δικό σου που στην ουσία αυτό που επιδίωκες ήταν να αγαπηθεί γιατί όπως συνηθίζω να λέει ότι κάνεις με αγάπη δε μπορεί παρά να λάβει πίσω το ελάχιστο από αυτή.

Εεεε.... εγώ που είμαι τυχερή λαβαίνω περισσότερη.

Το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη, όπου κάθε φύλλο είναι ένα λουλούδι.

Albert Camus, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957
 


 
Ψυχήσιν Θάνατος ύδωρ γενέσθαι, ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε ύδωρ γίνεται, εξ ύδατος δε ψυχή.

Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος
"Ναι!
Αυτόν τον ήλιο ονειρεύομαι για τους συνανθρώπους μου

Ένα μπουκέτο με χρυσά λουλούδια που δημιούργησε η φύση επειδή ζήλεψε την λιακάδα των ουρανών

Ναι!
Αυτόν τον ήλιο θέλω!

Ξέρω
Ένα βράδυ σε έκλεψε η φύση και σε έφερε στην αγκαλιά της.
Γεννήθηκες για να είσαι ψηλά
Δεν άντεξες
Έφυγες
Ανέβηκες και πάλι πάνω

Μας αγάπησες όμως
και θα μας αγαπάς για πάντα

Το ξέρω
Το γνωρίζω
Είμαι βέβαιη"

Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο "Ο Ήλιος", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου"
 
 
 
"Δεν είσαι συναισθηματικά τόσο κοντά με εμάς για κάποιον λόγο μα όλοι σε αγαπάμε και σε έχουμε ανάγκη περισσότερο απ' όσο νομίζεις.

Σαν γνήσιο, άγριο θηλυκό δημιουργείς αντιπάλους και ενίοτε προκαλείς εκνευρισμό. Είσαι γυναίκα όμως και ξέρεις να μάχεσαι μα και να τιθασεύεις όλους εκείνους τους δούρειους ανέμους που απειλούν να ταράξουν τη φιλήσυχη ζωή σου.

Είσαι παρορμητική, χυμώδης, άγρια, μαχήτρια μα και γαλήνια συνάμα.

Κάποιες φορές πουδράρεσαι με κεχριμπαρένιες αποχρώσεις και εμείς σε κοιτάμε αποσβολωμένοι και σε καμαρώνουμε από ’κει κάτω!

Δημιουργείς παροξυσμό μα είσαι η μάνα, η φίλη, αδερφή, η θεία, η γιαγιά μας.
Είσαι όσα είμαστε εμείς και όσα θα γίνουμε κάποτε!

Σε κοιτάζω και νιώθω βαθιά μέσα μου ότι χαμογελάς.
Δεν ξέρω αν το χαμόγελό σου είναι μια καμουφλαρισμένη ειρωνία αλλά είμαι σίγουρη πώς είναι κάτι.

Είναι συναίσθημα, είναι ουσία!

Κάτω από το φαινομενικά σκοτεινό πρόσωπό σου κρύβεις δυο ευέξαπτα, κόκκινα μάγουλα που σε κάνουν τόσο μα τόσο χαριτωμένη."

Απόσπασμα από το ποίημα σε ελεύθερο στίχο "Η Σελήνη", της ποιητικής συλλογής "Τα Λάφυρα της Ψυχής μου"
 
 
Είναι η ώρα που δεν σκέφτομαι. Το βλέμμα μου συναντά τον ουρανό και γίνεται ένα.
Η ώρα που αφήνω την ομορφιά να με παρασύρει στο μεγαλείο της απλότητας της.
Είναι αυτή η ώρα που ρίχνει σπόρο στα όνειρά μου.

"Ηλιοβασίλεμα μέσα μου - Word Chimes (έργα αναγνωστών)"
 
 
Προσέξατε "τσαχπινιά" έτσι;
Εκτός απο τη συνοδεία γνωμικών που τους προσάπτω (να ταιριάζουν πάντα με τις εικόνες), τις εικόνες εκείνες που η Ειρήνη πρόσθεσε και μένα (και εγώ τις άφησα η ψωναρα :P) τις συνόδεψα με αποσπάσμα του βιβλίου, τα οποία οι φανατικοί αναγνώστες του μπλοκ μου θα πρέπει να τα θυμούνται. 
Για να δούμε τα θυμάστε τελικά ή μήπως να βάλω διαγώνισμα; :P

Aς αστειευτούμε και λίγο για να έχουμε μία καλή και ευχάριστη μέρα.

Ευχαριστώ Ειρήνη μου και πάλι. Να είσαι πάντα καλά και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα τόσο θερμό υποστηρικτή σαν εσένα!

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.


Εκφραστικοί μου φίλοι καλημέρα.
Τι κάνετε; Εύχομαι να είστε όλοι καλά.

Για σήμερα έχω να σας παρουσιάσω, για όσους απο εσάς δε το γνωρίζετε ήδη, ένα νέο λογοτεχνικό ιστολόγιο της μπλοκόσφαιρας που δημιούργησε μια παλιά, γνώριμη φίλη της μπλοκογειτονιάς και έχει βάλει τόση αγάπη σε αυτό που προσωπικά δε θα μπορούσε να με αφήσει αδιάφορη.

Θεωρώ πως ότι κάνει κάποιος με αγάπη του αξίζει να φτάσει ψηλά, να διαδοθεί, να του δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει στο χρόνο και τη δυνατότητα να μοιραστεί μαζί με τους υποστηρικτές του όσο το δυνατόν περισσότερες στιγμές μπορέσει.

Για να μπορέσουμε λοιπόν όλοι εμείς να γνωρίσουμε, αγαπήσουμε, συνταξιδεύσουμε με  "Το Κείμενο" της Μαρίας Νικολάου δεν έχουμε παρά να το επισκεφτούμε και να ενημερωθούμε για όσα κατα καιρούς έχει σκοπό να μας χαρίσει.

Αυτό που μου άρεσε από την αρχή είναι η συλλογικότητα που προβάλει, κάτι που δε θα μπορούσα παρά με τη σειρά μου να ενισχύσω και εγώ.

Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε μα και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, το δικό μας συλλογικό Κείμενο, που όπως γράφει και στον υπέροχο τίτλο και την περιγραφή του μπλοκ η Μαρία, δε θα μπορούσε παρά να είναι:

Αδιέξοδο, λυτρωτικό, φιλικό, οργισμένο, κάποιες φορές άσκοπο, κάποιες καθοριστικό. Ένα κείμενο είναι η ζωή. Μια κολεκτίβα λέξεων. Ένα κείμενο είναι όλα. 
Για αυτό λοιπόν ας το γράψουμε. Ας αποτυπώσουμε σε λέξεις αυτά που νιώθουμε, αυτά θέλουμε να πούμε, αυτά που μας αρέσουν, αυτά που μισούμε, ακόμα και αυτά που φοβόμαστε. Και ας το κάνουμε όλοι μαζί. Ας μοιραστούμε όλες αυτές τις προσπάθειες έκφρασης και ας κάνουμε μια κολεκτίβα συναισθημάτων και δημιουργίας.
Το Κείμενο με μεγάλη χαρά και σεβασμό θα φιλοξενεί δικά σας κείμενα, ιστορίες, ποιήματα, δημοσιευμένα και μη. Επίσης δρώμενα, συλλογικές προσπάθειες δημιουργίας και λογοτεχνικές απόπειρες.
Εδώ θα βρείτε και μια συλλογή παλιών μου και νέων κειμένων.
Ελπίζω το Κείμενο να γίνει μια γωνιά ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες αγάπες, τις ίδιες συνήθειες, τις ίδιες ευαισθησίες, μα κυρίως την δίψα για δημιουργία.
Κόντρα σε νωθρούς καιρούς δημιουργούμε όπως μπορεί ο καθένας.

Με εκτίμηση.Για περισσότερες πληροφορίες και αναγνώσεις των όσων υπάρχουν μέχρι στιγμής ακολουθήστε το λινκ που σας δίνω και γραφτείτε για να γίνετε αναγνώστες του: http://tokeimeno.blogspot.gr/

Καλή αρχή στο λογοτεχνικό αυτό εγχείρημα Μαρία μου και εύχομαι ολόψυχα να γράψουμε όλοι μαζί το Κείμενο που θα καταφερει να είναι αυτό το Όλα που έχεις ονειρευτεί.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ - Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ - Η ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ - Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ - ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΤΑ "ΝΕΚΡΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ" ΠΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΒΑΡΥ ΧΕΙΜΩΝΑ.


Στίχοι:  
Χρήστος Θηβαίος
Μουσική:  
Χρήστος Θηβαίος


Μάνος Χατζιδάκης - Βροχή


Στίχοι:  
Νίκος Γκάτσος
Μουσική:  
Μάνος Χατζιδάκις


Rain (Dustin O'Halloran) 

 

Πάντα μ’ αρέσει να περπατώ στη βροχή, έτσι κανένας δεν μπορεί να με δει που κλαίω.Κάποιοι άνθρωποι περπατάνε στη βροχή ενώ κάποιοι άλλοι απλώς βρέχονται.

Μη με απειλείς με την αγάπη, μωρό μου. Ας περπατήσουμε απλά στη βροχή. 

Billie Holiday, 1915-1959, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ

 

Βρέχει. Έχω την παρόρμηση να γράψω ένα ποίημα. Αλλά θυμάμαι κάτι σε ένα απορριπτικό σημείωμα: μετά από μια καταρρακτώδη βροχή, ποιήματα με τίτλο "βροχή" καταφτάνουν από κάθε γωνιά της χώρας.


Αν προσεύχεσαι όταν βρέχει, θυμήσου να προσευχηθείς και όταν έχει λιακάδα…Η βροχή είναι ευλογία. Η βροχή είναι ο ουρανός που κατεβαίνει στη γη. Χωρίς τη βροχή δεν θα υπήρχε ζωή.


Αναρωτιέμαι τι κάνουν τα μυρμήγκια τις μέρες που βρέχει.

Η ζωή δεν είναι πώς θα επιβιώνεις στην καταιγίδα, αλλά πώς θα χορεύεις στη βροχή.Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε εκφραστικοί μου φίλοι!
Φθινοπώριασε σήμερα και ομολογώ πως λίγο - πολύ το είχαμε ανάγκη.
Όμορφη μέρα σε όλους! 

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΙ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ...Ένα από τα πιο δύσκολα και σημαντικά πράγματα στη ζωή μας είναι να βρούμε κάποιον που να τον αγαπάμε και να μας αγαπά. 
Ανώνυμος

 
Αγάπη: φυσιολογικό λειτούργημα που έκανε μια ιλιγγιώδη σταδιοδρομία.
Ανώνυμος


Η Αγάπη, όχι ο χρόνος, γιατρεύει όλες τις πληγές.
Ανώνυμος


Σ' αγαπώ! Είναι μόνο δύο λέξεις, αλλά αυτό που σημαίνουν δεν μπορείς να το περιγράψεις με λόγια. Είσαι ένα κομμάτι από εμένα.
Ανώνυμος
   


Το ότι σ' αγαπάω δεν σε κάνει ξεχωριστή, το ότι είσαι ξεχωριστή με έκανε να σ' αγαπήσω.
Ανώνυμος

  
Ρώτησα ένα λουλούδι, ένα πουλί και έναν άνθρωπο τι είναι η αγάπη, και το λουλούδι άνθισε, το πουλί κελάηδησε και ο άνθρωπος δάκρυσε.
 Ανώνυμος

Στις αγάπες ισχύει ό,τι και στις διαθήκες: η τελευταία ακυρώνει όλες τις προηγούμενες.
 Ανώνυμος


Δεν αγαπάς κάποιον για την ομορφιά του, τα ρούχα του ή τ' αυτοκίνητό του. Τον αγαπάς γιατί τραγουδάει ένα τραγούδι που μόνο εσύ μπορείς να καταλάβεις.
 Ανώνυμος


Όλες οι προσπάθειες στην διαπαιδαγώγηση θα είναι μάταιες, μέχρι που θα μάθετε τα παιδιά ν' αγαπούν τα πουλιά, τα λιβάδια και τα λουλούδια.
Ανώνυμος


 Στον πόλεμο της αγάπης, αυτός που το βάζει στα πόδια είναι ο νικητής.
 Ανώνυμος

Όταν κανείς αγαπάει, είναι πάντοτε είκοσι χρονών.
 Ανώνυμος


Μην ψάξεις ποτέ να βρεις κάτι τέλειο για να το αγαπήσεις. Αγάπησε κάτι ατελές και τελειοποίησε το με την αγάπη σου!
 Ανώνυμος


Κανένας άντρας και καμιά γυναίκα δεν αξίζει τα δάκρυά σου. Ο μόνος που τ’ αξίζει δεν θα σε κάνει ποτέ να κλάψεις.
Ανώνυμος


Πέρασαν πολλά χρόνια από τη ζωή μου για να καταλάβω ότι το «α» και το «ω» είναι η αρχή και το τέλος της λέξης «αγαπώ».
 Ανώνυμος

Εκφραστικοί μου φίλοι, καλημέρα.

Μιας και που στις τρις προηγούμενες αναρτήσεις που μοιράστηκα πριν λίγο μαζί σας, μπορούμε να διαβάσουμε σπουδαία πράγματα πνευματικών ανθρώπων αναγνωρισμένοι για το έργο τους σε όλη την υφήλιο, θέλησα αν θέλετε να κλείσω αυτό τον επεξηγηματικό κύκλο αυτού του αγνού και μεγάλης σημασίας συναισθήματος που ονομάζετε αγάπη, με διάφορες ρήσεις ανθρώπων που δε ξέρουμε το όνομά τους αλλά όσα είπαν κάπου και διαδόθηκαν μέσα στο χρόνο είναι εξίσου σημαντικά για εμάς και μας δίνουν τροφή για σκέψη και όχι μόνο.

Άλλωστε το ίδιο επώνυμοι μα και ανώνυμοι δεν είμαστε όλοι στη ζωή μας;

Μοιράστηκα μαζί σας κάποια γνωμικά που βρήκα στις πηγές που χρησιμοποιώ αλλά υπάρχει πληθώρα λέξεων εκει έξω. Στις πράξεις το χάνουμε οι άνθρωποι, αλλά δε βαριέσαι; Στο χέρι μας είναι να τα αλλάξουμε όλα. Αν θελήσεις να επιτύχεις κάτι πραγματικά, εσύ και μόνο εσύ, μπορείς να το εξελίξεις και να το φέρεις στα επίπεδα που η δική σου θέληση και ψυχή οριζει.

Θα κλείσω την ανάρτηση τούτη, δίνοντάς σας ένα λινκ για μία αρκετά παλαιότερή μου ανάρτηση, σχετική με αυτό το "θαυματουργό" συναίσθημα για όσους θελήσουν όπως σήμερα εγώ να διαβάσουν πάλι κάτι απο αυτή, που δημιουργήθηκε σε ένα παρελθόν μα ακόμη σήμερα, ίδια μοιάζει. 


Όμορφη μέρα σε όλους!
Να περάσετε ευχάριστα και δημιουργικά το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί!