Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: Α' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, (ιβ´ 27 - ιγ´ 13).Εκφραστικοί μου φίλοι, καλημέρα.
Για σήμερα σας ετοίμασα μία - θέλω να πιστεύω - εξαιρετική ανάρτηση διότι αφορά τον ύμνο της Αγάπης, ο οποίος αποδίδεται, κατά τη γνώμη μου πάντα, με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ας μη σας κρατώ όμως άλλο σε αγωνία, ελάτε να απολαύσουμε μαζί τον Ύμνο:Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.
Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.
Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.
Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.
Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει
Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.


Ο Ύμνος της Αγάπης, όπως είναι γνωστό στον χριστιανικό κόσμο το τμήμα του 13ου Κεφαλαίου της της Προς Κορινθίους Α' Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς την παλαιοχριστιανική αδελφότητα της Αρχαίας Κορίνθου και διασώζεται μέσω της Καινής Διαθήκης, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα κείμενα της Αγίας Γραφής.

Σύμφωνα με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δώρο της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία που ξεπερνά κάθε αρετή. Ο Απόστολος των Εθνών, όπως είναι επίσης γνωστός ο Απόστολος Παύλος, επισημαίνει ότι η αγάπη ειναι πράξη τετελεσμένη που προερχεται απο την επιθυμία για την καλοσύνη και την ευτυχία ομως δεν παραμενει συναισθημα, αλλα πραγματωνεται σε πραξη. Αυτο φαινεται απο το γεγονός οτι ο υμνος αποτελεί την περιγραφή των χαρακτηριστικών που εμπεριέχει η αγάπη πραγματωμένη οχι παραμένουσα στο συναισθηματικο επίπεδο, οπου εκει ειναι συναισθημα και οχι αγαπη. Αποτελεί ένα ειλικρινές κατόρθωμα του εαυτού μας, αλλα πηγαζει απο τον Θεό, αφού από αυτήν αντλούμε την δύναμη να ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας (οὐ λογίζεται τὸ κακόν 13:5). Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της πίστης μέσα από μια αδιάκριτη εμπιστοσύνη (πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει 13:7).

 Ο Απόστολος Παύλος έγραφε την πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους μετά από τρία χρόνια παραμονής του στην Έφεσσο της Μικράς Ασίας. Στις Πράξεις των Αποστόλων γίνεται αναφορά στην πρώτη επίσκεψη του στην Κόρινθο και την ίδρυση της τοπικής Εκκλησίας σε αυτή την πόλη τα έτη 51 με 52 και με παραμονή 18 μηνών. Σε αυτή την επιστολή, ο Απόστολος Παύλος απαντούσε σε επιστολή που του είχαν αποστείλει οι Κορίνθιοι προκειμένου να τους συμβουλεύσει θεολογικά σχετικά με το μυστήριο του γάμου.


Ο ύμνος αποτελεί μια έξαρση της αρετής της αγάπης, αναφέρεται ως η διαπρεπέστερη μεταξύ των χριστιανικών αρετών, και μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη:
 • Στο πρώτο μέρος (στίχοι 13,1 έως 3 ) η αγάπη περιγράφεται ως στάση ζωής, σε σύγκριση με άλλες μορφές αρετών, πιο πλούσια από τα υλικά αγαθά, καθώς ο άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη, δεν έχει καμία ηθική αξία. Ειδικότερα, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη "αγάπη", η οποία εκφράζει το συνολικό δώρο του εαυτού μας στον άλλο, και όχι την σχεδόν ταυτόσημη λέξη «έρως», που περιλαμβάνει την ιδιοκτησία και την ολοκλήρωση.
 • Στο δεύτερο μέρος (στίχοι 13,3 έως 7 ) περιγράφει τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει και δεν επαίρεται. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί κάτι για τον εαυτό της, δεν παροξύνεται και δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρεται την αδικία, χαίρεται την αλήθεια και πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και πάντα υπομένει.
 • Το τρίτο μέρος (στίχοι 13,8 - 12 ), ο Απόστολος Παύλος εστιάζει στην αξία της αγάπης που είναι για πάντα, δεν τελειώνει ποτέ, σε σύγκριση με άλλα υλικά ή θεολογικά αγαθά που μπορούν να χαθούν ανά πάσα στιγμή μέχρι την αιώνια ευδαιμονία, δηλαδή τον παράδεισο.
 • Στον τελευταίο στίχο (στίχος 13.13 ), ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει, ότι σε σύγκριση με τις άλλες θεολογικές αρετές, όπως η πίστη, η ελπίδα και η φιλανθρωπία, η αγάπη ως αιώνια αρετή είναι ισχυρότερη και παντοτινή.

 Αποστόλου Παύλου: Α' Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 - ιγ´ 13). Μφρ.: Νεοελληνική Μετάφραση

Πιστεύω να την ευχαριστηθείτε αυτή την ανάρτηση όπως εγώ.
Καλημέρα εκφραστικοί μου φίλοι.

22 σχόλια:

 1. Η δύναμη της αγάπης είναι τεράστια Κική μου, καθώς με την αγάπη όλα μπορούμε να τα αντέξουμε.
  Την καλημέρα μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ετσι ακριβώς Ελένη μου
   δεν έχω παρα να συμφωνήσω με την ανυπέρβλητη δύναμη της αγάπης

   Διαγραφή
 2. Γλυκιά μου εκφράσου αν και δεν τα πήγαινε ποτέ καλά με τα αντίστοιχα κείμενα, το συγκεκριμένο πραγματικά το ξεχωρίζω!
  Όσες φορές και αν το διαβάσω πάντα βρίσκω κάτι καινούριο να με αγγίξει!

  Σε φιλώ!

  marthablogging.wordpress.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαιρομαι που σου αρεσει τοσο πολυ καλη μου
   μεγεια και το νεο μπλοκ σου Μαρθουλα μου

   Διαγραφή
 3. Το μόνο κείμενου του απόστολου που ξεχωρίζω κι εγώ!
  Τα περικλείει όλα!
  Καλά έκανες και το ανάρτησες Κικίτσα μου!
  Φιλιά♥

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πανεμορφο κειμενο, οσες φορες κι αν το εχω διαβασει δακρυζω! Η αγαπη ειναι τα παντα, ειναι το μονο που αξιζει σε αυτη τη ζωη και κοιτα ενα παραξενο πραγμα... η αξια της μεγαλωνει περισσοτερο οσο τη δινεις παρα οσο την παιρνεις!!!
  Καλημερα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θέλω να σου πω Χριστινάκι μου πως είσαι ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος άνθρωπος!
   Αυτο νομίζω αρκεί! :)

   Διαγραφή
 5. ας βρουμε την αγαπη και θα την υμνησουμε... προς το παρον να την εχουμε μεσα μας και να την δινουμε εκει που την χρειαζονται και την εκτιμανε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η δύναμη της αγάπης τεράστια
  Φιλάκια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πολύ όμορφος ο ύμνος της αγάπης!!!
  Καλό σου βράδυ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μια πρωτότυπη ανάρτηση αλλά μέσα της κλείνει όλο το μεγαλείο της αγάπης.
  Κική μου να είσαι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ένα πολύ εμπνευσμένο κείμενο που το νιώθουν όσοι αγαπούν πραγματικά!
  Τέτοια πράγματα όμως δεν θέλουν να διδάσκονται στην εκπαίδευση μιας και... προκαλούν προσηλυτισμό και διάφορα κακά στους μαθητές! Γι' αυτό ωθούν τους μαθητές προς την απαλλαγή του μαθήματος των Θρησκευτικών! Η αγάπη βλάπτει... (τους κυβερνώντες)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχω παρα να συμφωνήσω. Τραγικοί αυτοί οι κυβερνώντες!

   Διαγραφή
 10. Έχω μέρες που θέλω να σχολιάσω αυτή την ανάρτηση, αλλά όλο κάτι γινόταν και δεν προλάβαινα...
  Αν και δεν είμαι πολύ της εκκλησίας, ο συγκεκριμένος ύμνος είναι ότι πιο εξαιρετικό έχει γραφτεί για την αγάπη..είναι απλά υπέροχος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε Λιζάκι μου
   να είσαι πάντα καλά

   Διαγραφή

ΕΚΦΡΑΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ